Author: KSEF

Grupi jo formal i të rinjve rom “All Youth Together” drejt themelimit të Ndërmarrjes Sociale
December 4, 2020December 17, 2020
Post

Grupi jo formal i të rinjve rom “All Youth Together” drejt themelimit të Ndërmarrjes Sociale

All Youth Together, është themeluar nga gjashtë të rinj të komunitetit rom, me qëllim të organizohen si ndërmarrje sociale dhe të zhvillojnë kapacitetet e tyre profesional për të ndihmuar komunitetin rom në Lipjan dhe Janjeve dhe të ndikojnë drejtpërsëdrejti në rritjen e punësimit dhe vetëpunësimit. Grupi i të rinjve  all youth together është përfitues i ...

Themelohet organizata MANDALA
December 3, 2020December 17, 2020
Post

Themelohet organizata MANDALA

Sot, në Ditën Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara, një nga tre grupet e të rinjve, përfitues të projektit ” 3 ide” themelojnë organizatën Mandala. Misioni i organizatës Mandala, si ndërmarrje sociale qëndron për përmirësimin e mirëqenies psiko-sociale të personave me aftësi të kufizuar mentale, fizike dhe shqisore drejt Integrimin në shoqëri përmes ofrimit...

MANDALA
Project

MANDALA

Mandala është organizatë jo qeveritare me fushë veprimtari ndërmarrje sociale dhe me mision
përmirësimin e mirëqenies psiko-sociale të personave me aftësi të kufizuar mentale, fizike dhe shqisore drejt Integrimin në shoqëri përmes
ofrimit të mbështetjes dhe shërbimeve profesionale në komunitet.

Thirrje për ofrimin e shërbimeve të Mentorimit!
November 3, 2020December 14, 2020
Post

Thirrje për ofrimin e shërbimeve të Mentorimit!

Fondacioni Kosovar për Ndërmarrësi Sociale, kërkon të angazhoj një Mentor/e që të ofrojë udhëzime, praktika dhe t’u përgjigjet pyetjeve të përfituesve për lehtësimin gjatë konceptimit, përshkrimit dhe dizajnimit të ndërmarrjes sociale. Ky shërbim është planifikuar të realizohet gjatë muajit Nëntor, gjithsej 15 ditë pune. Aktiviteti zbatohet në kuadër të projektit “ 3 ide” i cili...

Thirrje e hapur për ofrimin e shërbimeve të trajnimit!
October 10, 2020December 14, 2020
Post

Thirrje e hapur për ofrimin e shërbimeve të trajnimit!

Fondacioni Kosovar për Ndërmarrësi Sociale, kërkon të angazhoj një trajner/e që të përgatisë dhe realizoj trajnimin pesë ditor për 21 të rinj me temën; themelimi, zhvillimi dhe menaxhimi i ndërmarrjes sociale. Ky trajnim është aktivitet në kuadër të projektit “ 3 ide” i cili realizohet në kuadër të projektit GrassRoots Action Support që implementohet nga...

Translate »