Tag: Social Enterprise

Home / Social Enterprise
Promovimi i Ndërmarrësisë Sociale në Kosovë, përmes rrjetit Kosovar të Ndërmarrjeve Sociale.
October 5, 2015January 17, 2020
Post

Promovimi i Ndërmarrësisë Sociale në Kosovë, përmes rrjetit Kosovar të Ndërmarrjeve Sociale.

Sot, në Prishtinë, është lansuar rrjeti Kosovar i Ndërmarrjeve Sociale. Prezantimi i këtij rrjeti u bë gjate konferencës “Rinia, Ndërmarrësia dhe Platforma e Bizneseve Sociale si një Mundësi e Sfidë për Zhvillim”, ku organizatat e shoqërisë civile me programet e tyre të ndërmarresisë sociale dhe organizata donatoresh u bënë bashkë, me qëllim promovimin e sektorit...