Category: Tryezë

Themelimi i Ndërmarrjeve Sociale zbutë varfërinë dhe nxitë punësimin në vend
March 4, 2020March 4, 2020
Post

Themelimi i Ndërmarrjeve Sociale zbutë varfërinë dhe nxitë punësimin në vend

Themelimi i Ndërmarrjeve Sociale zbutë varfërinë dhe nxitë punësimin në vend Fondacionit Kosovar për Ndërmarrësi Sociale, organizoi tryezën me temën- Përmbledhje e rekomandimeve për projekt rregulloren mbi procedurat e regjistrimit të ndërmarrjeve sociale të Ligjit nr. 6/L-022 për Ndërmarrjet Sociale, aktivitet i përkrahur nga programi Angazhimi për Barazi (E4E), financuar nga Agjencia e Shteteve të...