Category: News

Themelimi i Ndërmarrjeve Sociale zbutë varfërinë dhe nxitë punësimin në vend
March 4, 2020March 4, 2020
Post

Themelimi i Ndërmarrjeve Sociale zbutë varfërinë dhe nxitë punësimin në vend

Themelimi i Ndërmarrjeve Sociale zbutë varfërinë dhe nxitë punësimin në vend Fondacionit Kosovar për Ndërmarrësi Sociale, organizoi tryezën me temën- Përmbledhje e rekomandimeve për projekt rregulloren mbi procedurat e regjistrimit të ndërmarrjeve sociale të Ligjit nr. 6/L-022 për Ndërmarrjet Sociale, aktivitet i përkrahur nga programi Angazhimi për Barazi (E4E), financuar nga Agjencia e Shteteve të...

#RrjetiKosovarNdërmarrjeveSociale
October 28, 2019January 17, 2020
Post

#RrjetiKosovarNdërmarrjeveSociale

Është iniciative e organizatave të shoqërisë civile me programe të ndërmarrjeve sociale aktive dhe atyre në formim e sipër, sipas ligjeve në fuqi, më qëllim krijimin e një mjedisi të përshtatshëm dhe formal të sektorit të ndërmarrësisë sociale për bashkëpunim dhe zhvillim me organizatat e shoqërisë civile, sektorin e biznesit, donatorët dhe institucionet shtetërore të...

Promovimi i Ndërmarrësisë Sociale në Kosovë, përmes rrjetit Kosovar të Ndërmarrjeve Sociale.
October 5, 2015January 17, 2020
Post

Promovimi i Ndërmarrësisë Sociale në Kosovë, përmes rrjetit Kosovar të Ndërmarrjeve Sociale.

Sot, në Prishtinë, është lansuar rrjeti Kosovar i Ndërmarrjeve Sociale. Prezantimi i këtij rrjeti u bë gjate konferencës “Rinia, Ndërmarrësia dhe Platforma e Bizneseve Sociale si një Mundësi e Sfidë për Zhvillim”, ku organizatat e shoqërisë civile me programet e tyre të ndërmarresisë sociale dhe organizata donatoresh u bënë bashkë, me qëllim promovimin e sektorit...