#RrjetiKosovarNdërmarrjeveSociale

#RrjetiKosovarNdërmarrjeveSociale

Është iniciative e organizatave të shoqërisë civile me programe të ndërmarrjeve sociale aktive dhe atyre në formim e sipër, sipas ligjeve në fuqi, më qëllim krijimin e një mjedisi të përshtatshëm dhe formal të sektorit të ndërmarrësisë sociale për bashkëpunim dhe zhvillim me organizatat e shoqërisë civile, sektorin e biznesit, donatorët dhe institucionet shtetërore të Republikës së Kosovës.

Leave a Reply

Your email address will not be published.